Tekmovanja – Vetélkedők és versenyek

Tudi letos bomo spodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju s posameznih predmetnih področij. Učenci se bodo na tekmovanja pod vodstvom mentorjev pripravljali pri dodatnem pouku in interesnih dejavnostih.

Učenci se lahko udeležijo tekmovanj v znanju iz A tanulók a következő versenyeken és vetélkedőkön vehetnek részt:
matematike za Vegovo priznanje matematika, Vega-elismerés
slovenščine za Cankarjevo priznanje szlovén nyelv, Cankar-elismerés
madžarske deklamacije Muravidéki szavalóverseny
literarnega tekmovanja Sándorja Szúnyogha Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny
kemije za Preglovo priznanje kémia, Pregel-elismerés
Tekmovanje iz biologije – Proteus Biológia, Proteusz
nemščine német nyelv
Zgodovina Madžarske Magyarország történelme
madžarščine Petőfi Sándor tanulmányi verseny

matematike na razredni stopnji

(Računanje je igra)

Játékos számtan, alsó tagozat
sladkorne bolezni a cukorbetegségről szóló vetélkedő
Tekmovanje iz robotike
Tekmovanje iz deklamiranja v slovenskem jeziku
Kaj veš o prometu
Deklamacije za priznanje József Attila József Attila Versmondó Verseny
in tekmovanj v atletiki  atlétika
sodelujejo pa tudi na részt vesznek még a
literarnih in fogalmazási pályázatokon
likovnih natečajih képzőművészeti pályázatokon

 

Odgovorni učitelji

Naziv tekmovanja/A verseny megnevezése

Odgovorni učitelj-ica/

Versenyfelelős tanár

Razred/Osztály
Muravidéki szavalóverseny minden tanár a saját csoportjában 1.−9.
József Attila Versmondó Verseny Z. Szekeres Ilona  6-9.
Petőfi Sándor tanulmányi verseny – iskolai forduló a versenybizottság és a magyar nyelvet mint anyanyelvet oktató pedagógus a saját osztályában

3.–9.

 

Magyar történelem

Tekmovanje v znanju geografije

Štefan I. Varga 6.−9.
Tekmovanje iz nemškega jezika Natalia Šipoš 9.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Vsak učitelj za svojo skupino 2.–9.
Atletika Miran Dominko 6.–9.
Medobčinsko tekmovanje: Kaj veš o prometu? Aljana Dominko 6.–9.
Tekmovanje v deklamiranju Učiteljica SLO 1.–5.
Tekmovanje v deklamiranju Aleksandra Nemet (Nina Pasarič) 6.–9.
Tekmovanje iz kemije Kornelija Torhač Horvat
Tekmovanje iz biologije Valerija Danč Sabotin
Tekmovanje iz robotike Rudolf Toplak