Učenec v šolskem letu 2019/2010 izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko.

Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020 

Választható tantárgyak a 2019/2020-as tanévben

Izbirni predmeti

Választható tantárgyak

Št. skupin 

Csoportok száma

Učitelj

Tanár

angleščina 2

angol nyelv 2

1 Igor Časar

angleščina 3

angol nyelv 3

1  Igor Časar

likovno snovanje 1, 2, 3

képzőművészeti alkotások 1, 2, 3

1 Betti Šabjan

 Šport za sprostitev 

vlazitó sport

1 Miran Dominko

obdelava gradiv: les

 a fa megmunkálása

1 Rudolf Toplak

4 IZBIRNI PREDMETI

5 SKUPIN

 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

 Nem kötelezően választható tantárgyak a 2019/2020–as tanévben

Neobvezni izbirni predmeti 2017/2018

Nem kötelezően választható tantárgyak

Skupina

Csoportok

Učitelj/Tanár

nemščina

német nyelv

1. razred Natalia Šipoš

šport

sport

4. , 5. In 6. razred Megi Feher